Snelfietsroute via westzijde van de baan

De Stuurgroep Maastricht Bereikbaar heeft op 22 september uitgesproken dat voor de te realiseren snelfietsroute tussen Maastricht en Sittard-Geleen (via Meerssen en Beek) de route ten oosten van de A2 de enige haalbare optie is. In de Stuurgroep zijn onder andere vertegenwoordigd: Provincie Limburg, gemeente Maastricht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vervoerders en werkgevers. De enige andere variant die aan de westzijde van de A2 zou lopen, is verworpen onder meer vanwege verkeerstechnische redenen.

Beter qua veiligheid en sluit direct aan:
De route ten oosten van de A2 sluit direct aan bij woon- en werkbestemmingen. Bovendien wordt de weg door fietser daar momenteel al veel meer gebruikt dan het fietspad ten westen van de A2. De oost-route geeft een beter gevoel van veiligheid, aldus enkele gebruikers.

Gemeenteraad kiest voor uitstel:
De gemeenteraad sprak zich in de laatste raadsvergadering middels een krappe meerderheid onlangs uit om eerst het gemeentelijk verkeers-en vervoersplan te evalueren alvorens te besluiten over de meest wenselijk variant. Dit betekent dat met de uitvoering van de snelfietsroute op Meerssens grondgebied niet meteen gestart kan worden. De provincie Limburg gaat in gesprek met Meerssen.

Voorstel BRUG-M voor west-zijde:
Oppositiepartij BRUG-M deed eerder al een voorstel om de snelfietsroute wel toe te staan, maar dan aan de westzijde van de A2. BRUG-M stelde zelfs voor om in het raadsvoorstel de genoemde oostvariant te vervangen door de westvariant. Dat is echter niet gebeurd; het voorstel van de westzijde is nu sowieso van de baan. BRUG-M vindt het eerdere besluit, uitstellen tot 2018, ‘onverstandig’ en dat blijkt nu ook. Wat er nu dreigt te gebeuren komt dan ook volledig op het conto van de huidige coalitiepartijen, aldus BRUG-M.

Lees vorig bericht

Golfclub Meerssen houdt opendag

Lees volgend bericht

SV Meerssen verliest eerste wedstrijd van seizoen tegen Wittenhorst 0 – 3