Bestemmingsplan Bunde aangenomen

Na hoofdelijke stemming tijdens de raadsvergadering van donderdagavond, is het plan om het centrum van Bunde een nieuwe ontwikkeling te geven aangenomen. Partij BRUG-M en het CDA stemden als enigen tegen het plan. Een logisch gevolg van het besluit, is dat er een Jan Linders supermarkt in Bunde zal komen. Voorafgaand aan het besluit dat nu toch eindelijk is genomen , ligt een geschiedenis van discussies en zelfs aantijgingen vanuit oppositiepartij BRUG-M.

BRUG-M:
Gerrit van der Bijl gaf tijdens het debat aan dat hij nog steeds grote vraagtekens zet bij de inzichtelijkheid van de rapportage die gebruikt is om inzicht te krijgen in de behoefte aan een Jan Linders supermarkt.
De conclusie van de rechter over deze inzichtelijkheid, die de gemeente in een brief aan allle raadsleden heeft laten doen toekomen, is volgens hem verdraaid. Volgens van der Bijl wordt nu met onjuiste informatie een beslissing genomen. Zijn partij blijft zich grote zorgen maken over de juridische haalbaarheid van het plan in de toekomst.

Andere partijen:
De meeste partijen stonden ronduit positief tegenover het plan. Ze zijn vrijwel allemaal van mening dat er nu eindelijk iets moet gebeuren in Bunde en storen zich aan de opstelling van BRUG-M.
Partij KIJK!!! stemde uiteindelijk ook voor. Tijdens de afgelopen raadsadviesvergadering gaf deze partij samen met het CDA en BRUG-M nog aan, het raadsvoorstel nog niet rijp te achten voor de raadsvergadering. Het CDA uitte haar twijfels over de transparantie tijdens de hele procedure waarna een tegenstem volgde. FOCUS is blij met de komst van Jan Linders en zegt dat “het tegenwoordig niet meer vaak voorkomt dat je als gemeente een supermarkt op een presenteerblaadje krijgt aangeboden”. VVD en PGM zijn verheugd dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren in Bunde waardoor er nieuwe kansen ontstaan. PGM had geen goed woord over voor de houding van BRUG-M tijdens dit proces en liet weten afstand te nemen van alle aantijgingen.

Lees vorig bericht

Gemeenteraad beslist vanavond over bestemmingsplan Bunde

Lees volgend bericht

Noray en Yarah Mukanga dansen bij Justin Bieber