Geld voor leegstand

De gemeenteraad is het erover eens dat er op korte termijn iets moet gebeuren aan de leegstand van winkel- en bedrijfspanden in onze gemeente. Niet alleen het centrum heeft hieronder te lijden maar ook de andere kernen. Het is geen fenomeen dat zich alleen in Meerssen afspeelt. Landelijk gezien is de leegstand in de kernen gemiddeld acht procent. Of Meerssen daar veel van afwijkt is niet bekend.

Centrum:
Momenteel staan er in het centrum diverse panden al een lange tijd leeg. 
De algemene klacht is dat de huren te hoog zijn voor een beginnend ondernemer. De huren worden bepaald door de vastgoedeigenaar waar de gemeente geen of nauwelijks invloed op heeft.

Streetwise:
Wethouder Cortenraede heeft een plan gemaakt om via een gespecialiseerd bureau met de naam “Streetwise “, ondernemers warm te krijgen om zich in Meerssen te vestigen. Dit plan is in de raadsvergadering van donderdag 13 oktober unaniem door de hele raad goedgekeurd. Het project gaat in drie fasen plaatsvinden waarbij de opdracht van BRUG-M is om in eerste instantie 33.000 euro uit te trekken om basisinformatie te verkrijgen al dan niet uitgevoerd door Streetwise.

Lees vorig bericht

Bert Ummels stopt als fractievoorzitter VVD

Lees volgend bericht

Asfalteerwerkzaamheden in Bunde

Luister naar meer/vandaag

Advertentie