Herindeling, fusie of samenwerking met andere gemeente(n)?

Partij BRUG-M organiseert op maandag 28 november een openbare politieke markt met als thema: herindeling, fusie of samenwerking met andere gemeente(n)?

Aanleiding:
De aanleiding van deze politieke markt is het feit dat binnen diverse gemeentebesturen in Zuid-Limburg en ook Meerssen gesproken wordt over dit onderwerp. BRUG-M vindt dat de burgers van de gemeente Meerssen in een vroeg stadium geraadpleegd dienen te worden, zodat de opvattingen van de inwoners van de gemeente Meerssen worden meegenomen in de opinievorming.

Inleiding door Thieu Wagemans:
Tijdens de bijeenkomst wordt het thema toegelicht door Thieu Wagemans, raadslid en oud-wethouder van de gemeente Leudal. Hij heeft reeds twee herindelingen meegemaakt, die uiteindelijk geleid hebben tot de vorming van zijn huidige woongemeente Leudal. Wagemans schrijft regelmatig opiniestukken over politiek-bestuurlijke zaken in Dagblad De Limburger

Locatie:
De politieke markt is openbaar en vindt plaats in zaal ‘Walk-Inn’, Groot Berghem 2 te Ulestraten. De zaal is open vanaf 19.45 uur, de aanvang van de bijeenkomst is 20.00 uur. Ook niet leden van BRUG-M zijn welkom.

Lees vorig bericht

Gemeente gaat extra controleren op parkeren

Lees volgend bericht

Gouverneur neemt eerste exemplaar boek restauratie Basiliek in ontvangst