Begroting aangenomen

Donderdag was de dag dat de raad zich boog over de gemeentelijke begroting 2017. De vergadering die om negen uur begon, duurde tot zeven uur in de avond. De begroting is na hoofdelijke stemming aangenomen zij het met een nipte meerderheid van maar een stem. Partijen BRUG-M, KIJK!!! en CDA stemden tegen; FOCUS, PGM en VVD stemden voor.

Ongenoegen oppositie
Zoals gebruikelijk houdt iedere partij een betoog over de begroting met haar visie hierop. Oppositiepartijen KIJK!!! en BRUG-M, maakte van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen te uiten over hun huidige positie. Zo sprak fractievoorzitter Gerrit van der Bijl van “een ontbrekend samenspel tussen College en de Raad”. hij kreeg bijval van KIJK!!!-collega Paul Jansen die de opmerking maakte het gevoel te hebben ” er voor spek en bonen bij te zitten”.
Marly Heusschen van het CDA kon dit gevoel niet delen.

OZB
KIJK!!! en BRUG-M dienden appart van elkaar een verzoek in ten aanzien van de OZB-verhoging met 4,5%. KIJK!!! wilde dat er geen OZB verhoging meer plaats vond tot en met 2020. BRUG-M ging minder ver en vond dat er van verhoging moest worden afgezien in 2017. Beide voorstellen haalden het niet.

Lees vorig bericht

Coalitie gaat voor redding zwembad de Parel

Lees volgend bericht

Nachtelijke tocht scouting Ulestraten en Elsloo