Revitalisering Rothem Zuid

Het onderwerp wordt voor het eerst ter sprake gebracht: revitalisering Rothem Zuid. Het betreft de Bosstraat, Frankenstraat, Eburonenstraat en Kuilenstraat. Sinds 2011 is al een bedrag geoormerkt van € 100.000,- voor de revitalisering van deze buurt. Op dit moment is er nog steeds geen ontwikkelingplan.

Aandacht voor Rothem:
Focus, PGM en VVD pleiten ervoor dat er aandacht aan deze kern wordt besteed en dienen een motie in tijdens de begrotingsvergadering. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de opwaardering van de woonomgeving en leefbaarheid van Rothem Zuid. De motie is aangenomen.

Lees vorig bericht

St Maartensoptochten in de gemeente

Lees volgend bericht

Start renovatie Hoeve Klinkenberg