Gemeenteraad Valkenburg geeft TV Valkenburg geen steun

De gemeenteraad van Valkenburg heeft een motie om TV Valkenburg een investeringssubsidie te verlenen, voor het vervangen van versleten uitzend- en opname apparatuur, niet aangenomen. Alleen de vier CDA-raadsleden en VVD-raadslid Bianca Rooding-Eurlings stemden voor.

Meer Vandaag & TV Valkenburg
In de begrotingsvergadering van de Meerssense gemeenteraad stemde een grote meerderheid vóór om Meer Vandaag wel zo een investeringssubsidie toe te kennen. Bij de lokale omroep TV Valkenburg is de apparatuur nog in een slechtere staat dan die van Meerssen.

Opmerkelijke verklaring
Raadslid Hub Aussems gaf een opmerkerlijke stemverklaring af. “Ik heb lang getwijfeld of ik de motie zou steunen of niet. Onlangs heeft TV Valkenburg een ingezonden brief van mij geweigerd te plaatsen. Ze hebben censuur toegepast en dat kan niet als publieke omroep. Daarom stem ik tegen de motie”, aldus Aussems.

Reactie TV Valkenburg:
“TV Valkenburg heeft nog nooit een ingezonden brief geweigerd en zal dat ook niet doen, tenzij de brief niet beantwoordt aan fatsoensnormen en of onwaarheden bevat. Het klopt dat raadslid Aussems een brief heeft ingezonden. Helaas stonden daar nogal wat onwaarheden en beschuldigingen in, aan het adres van TV Valkenburg. Zo stelde Aussems dat TV Valkenburg alleen de oppositie gelegenheid gaf om te reageren op de intentieverklaring van een overeenkomst tussen de Gemeente en Wijckerveste inzake de toekomst van de Polfermolen.
Daaruit trok Aussems conclusies. Hij vindt dat  TV Valkenburg niet neutraal en objectief is en onder één hoedje speelt met het CDA”. Aldus de hoofdredactie TV Valkenburg.

Lees vorig bericht

Gelijkspel RVU tegen de Ster

Lees volgend bericht

Burgemeester laat kinderen veilig oversteken