Gemeente Meerssen wil vluchtelingen elders plaatsen

Het College van B&W van de gemeente Meerssen laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat zij ervoor kiezen, om in een regionaal verband statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) te willen plaatsen. Dit betekent dat er gekeken wordt of statushouders in een andere gemeente geplaatst kunnen worden. Het College vraagt aan de provincie uitstel van de sluitingsdatum van 31 december 2016 voor plaatsing van de statushouders uit het jaar 2016. Door diverse maatregelen, opgenoemd in een brief aan de provincie, wil de gemeente de plaatsing uiterlijk 1 maart 2017 gerealiseerd hebben. De gemeente moet op dit moment 27 van de 55 statushouders nog plaatsen. Als dit niet lukt volgt er een boete.

Openbrief KIJK!!!-BRUG-M
De fracties van KIJK!!! en BRUG-M van de oppositie hebben, in het kader van de wettelijke taakstelling tot plaatsing van statushouders, een open brief aan het College en de inwoners van Meersen op hun beider websites geplaatst. In deze brief pleiten beide partijen, dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en de mogelijkheden onderzoekt voor het plaatsen van tijdelijke prefab woningen binnen de gemeente.  Daarnaast verwijten beide fracties, de coalitiepartijen PGM, VVD en Focus zich te verschuilen achter een solidariteitsbijdrage, waardoor de statushouders in andere gemeentes worden geplaatst.  Een solidariteitsbijdrage aan omliggende gemeenten ben je gewoon kwijt aldus KIJK!!! en BRUG-M in de brief.  

Regionale samenwerking
Fractievoorzitter Paul Janssen van KIJK!!! erkent dat het een regionaal probleem is en dat andere gemeentes en noemt onder andere Parkstad, meer mogelijkheden hebben tot plaatsing van statushouders. Echter de gemeente Meerssen heeft ook z’n eigen verantwoordelijkheid in deze en kan door het zelf plaatsen van statushouders haar gastvrijheid naar deze mensen laten zien.

Opportunistisch plan
Bjorn Molling fractievoorzitter van PGM vindt het plan tot het plaatsen van Prefab woningen een opportunistisch plan. De coalitiepartijen verschuilen zich niet achter de solidariteitsbijdrage, maar willen deze bijdrage juist inzetten om te komen tot regionalisering van de plaatsing van statushouders, waardoor het probleem opgelost kan worden. Daarnaast geeft Molling aan dat de gemeente te maken heeft met bestemmingsplannen op de door KIJK!!! en BRUG-M genoemde locaties en vraagt hij zich af, of beide partijen al met de omwonenden hebben gesproken.

Het college van B&W heeft aangegeven niets te doen met de openbrief van KIJK!!! en BRUG-M. Dit betekent dat de gemeente ook gaat kijken of statushouders in andere gemeenten geplaatst kunnen worden.

Lees vorig bericht

Buurtzorghuis Bronnenbos geopend

Lees volgend bericht

VV Bunde besluit om niet meer te voetballen op kunstgras