Stem tegen groei vliegverkeer

Als het ontwerpluchthavenbesluit voor MAA goedgekeurd wordt gaat het aantal vluchten met grote (vracht)vliegtuigen verdrievoudigen. Woonwijken worden onleefbaar door geluid en luchtverontreiniging. Het kindcentrum in Meerssen-West krijgt de hele dag door die ellende over zich heen. Met een duidelijk en uitgesproken nee beschermen we gezondheid, welzijn en toeristische werkgelegenheid in onze regio. 

Stem laten horen
Vanaf nu tot 19 januari 2017 kunt u uw stem laten horen door een zienswijze in te dienen. Dat kan digitaal (www.platformparticipatie.nl/Luchthaven-Maastricht ), schriftelijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, t.a.v. de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, o.v.v. ‘Luchthaven Maastricht’) en mondeling (070 456 89 99).

Indienen zienswijzen
Als u NU geen zienswijze indient verliest u alle rechten, u kunt dan later niet meer  procederen of om schadevergoeding of compensatie vragen. Het is zaak om nu te handelen. Om een zienswijze in te dienen hoeft u de stukken niet te bestuderen. Vragen stellen is voldoende. “Is rekening gehouden met?” “Hoe groot is de schade voor mij, waardedaling huis, gezondheid en andere vragen. Nadere informatie voor indienen van zienswijzen volgt op www.nietmeervliegenopbeek.nl. U kunt nu zelf wat doen. Iedere zienswijze telt. Laat blijken dat velen ongerust zijn. Verspreid deze informatie. meerssen@milieudefensie.nl 043 3643740

Lees vorig bericht

Kerstwensboom op de markt in Geulle

Lees volgend bericht

Kerstconvooi door Geulle, Bunde en Meerssen