Winterviering in ontmoet Anna

Na de lenteviering in maart, de zomerviering in juni en de herfstviering in September, wordt er op woensdag 21 december , de eerste dag van de winter, de winterviering gehouden.

Seizoensvieringen
Deze winterviering is de vierde activiteit in de reeks ‘seizoensvieringen’. Tijdens deze  bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de komst van het nieuwe jaargetijde. De winterviering is géén kerstviering. Het thema van de winterviering is: ‘winter, tijd om te verstillen’. Tijdens de winterviering wordt door de aanwezigen de overgang naar het nieuwe seizoen beleeft en samen nagedacht over de jaarcyclus die parallel loopt aan de cyclus van het leven.

Frans Kraan
Dat gebeurt onder andere met inspirerende teksten en gedichten, passende liederen en instrumentale intermezzo’s, alsook een overweging door een gastspreker. Bij de winterviering is dat Frans Kraan, Neerlandicus, voormalig docent aan het Stella Maris College te Meerssen en daar jarenlang een van de bezielende krachten achter het befaamde schoolcabaret, tekstschrijver en momenteel actief bij het cultuurcafé ‘Den Dwingel’ te Valkenburg.

Plaats en reservering
De winterviering vindt plaats op woensdag 21 december. in ‘Ontmoet Anna’, aan het stationsplein in Meerssen. De aanvang is 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur is de inloop met koffie of thee. Na afloop van de viering (ca. 21.00 uur) is er in de Tafel van Anna gelegenheid om na te praten en een drankje te nemen. Deelname aan deze winterviering kost € 7,50,- p.p., inclusief koffie/thee bij ontvangst én een tekstboekje. Er is plaats voor maximaal 60 personen. Reserveer vóór 19 december via otto@ontmoetanna.nl en maak het juiste bedrag over op rekening NL27 TRIO 0390.375.373 t.n.v. ‘Ontmoet Anna VOF’ te Meerssen onder vermelding van: ‘Winterviering’.

De seizoensvieringen zijn een idee en initiatief van Jan Gulikers en worden georganiseerd in samenwerking met Jos en Miranda Kester van ‘Ontmoet Anna’.

Lees vorig bericht

Verspreiding Haverbode

Lees volgend bericht

Nieuwe ploegtenten Scouting Ulestraten