Valkenburg niet naar overleg samenwerking Meerssen, Valkenburg en Maastricht

Het college van B&W van de Valkenburgse Gemeenteraad heeft besloten om niet in te gaan op de uitnodiging van de provincie voor een informatiebijeenkomst tussen de gemeenteraden van Meerssen, Maastricht en Valkenburg aan de Geul. Het college van Valkenburg stelt namens de fractievoorzitters dat zij zich niet herkennen in de gekozen aanpak van de pre-informatiefase en de sterkte/zwakte-analyse. 

Wel strategische samenwerking maar geen fusie met Maastricht
De fractievoorzitters en het college vinden dat de nu ingeslagen weg geen recht doet aan de uitgangspunten van de gemeenteraad. Een van de grootste struikelblok is Maastricht. De raad van Valkenburg heeft in oktober een duidelijk standpunt ingenomen; wel een strategische samenwerking, maar helemaal geen fusie met Maastricht. De provincie Limburg blijft vasthouden aan verdergaande samenwerking tot herindeling van Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht. 

Maastricht en Meerssen
Wat dit betekent voor het verdere proces tussen Meerssen, Valkenburg en Maastricht is op dit moment nog niet duidelijk.

Lees vorig bericht

Jan Mans gaat ondersteunen bij samenwerking of fusie

Lees volgend bericht

Meerssen betreurt besluit Valkenburg