Gemeenteraad niet naar overleg provincie

De gemeenteraad van Meerssen heeft unaniem besloten om 5 januari niet deel te nemen aan het overleg met deputé Koopmans. Het overleg zou gaan over de aanpak van een sterkte-zwakte analyse voor Valkenburg, Maastricht en Meerssen, met als uiteindelijk doel: samenwerken en mogelijke fusie. De gemeenteraad is van mening dat er  eerst zelf gepraat wordt over een sterkte-zwakte analyse van de eigen gemeente. De conclusie van deze analyse bepaalt, wel of niet samenwerken. Tevens zal de raad de regievoerder in het proces moeten zijn voor de gemeente Meerssen.

Twee moties
Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden twee moties ingediend waaronder andere gesteld werd dat dat de raad van Meerssen eerst in debat gaat over de wijze waarop voor de gemeente Meerssen een probleemanalyse wordt opgesteld. De motie van Focus, VVD en PGM ging al verder dan de probleemanalyse omdat zij al andere buurgemeentes wilden uitnodigen voor gesprekken. In de motie ingediend door BRUG-M wordt aangegeven dat het nu reeds gezamenlijk met de andere gemeenteraden bijeen te komen teveel uitgaat van de veronderstelde toekomstige samenwerking. Zij geven aan dat zij eerst een debat wensen over de wijze waarop de probleemanalyse wordt opgesteld en pas daarna door de raad conclusies worden getrokken over het verder te doorlopen proces. Tevens wilde BRUG-M in de motie kenbaar maken, het gesprek met deputé Koopmans op 5 januari niet door te laten gaan omdat de raad eerst zelf de situatie wil bespreken. In de motie van BRUG-M konden Focus, PGM en VVD zich vinden, trokken hun eigen motie in en diende daarna gezamenlijk de motie van BRUG-M in.

Gehouden aan opdracht
Burgemeester Clermontz-Aretz gaf als portefeuillehouder aan dat zij gedurende het proces tot nu toe, zich aan de opdracht van de gemeenteraad heeft gehouden en alleen verkennend bezig is geweest. Zij stelde verder dat zij het woord herindeling niet genoemd heeft in de gesprekken met de colleges van Valkenburg, Maastricht en de Provincie. Daarnaast is het voor haar duidelijk, nu een van de spelers (Valkenburg) heeft aangegeven, niet deel te nemen aan het overleg op 5 januari, dit overleg niet zal doorgaan. Voor partij KIJK!!! was het vanaf het begin helder dat het om een verkenning ging. Volgens hen was er ongeduld ontstaan binnen de raad om de lead te nemen.  Zij stellen voor, even een stop in te lassen, samen praten en daarna verder gaan. BRUG-M noemde het proces tot nu toe klungelachtig en zijn er volgens hen procesmatige fouten gemaakt.

Mede indieners stemden tegen eigen motie 
Uiteindelijk werd de motie van BRUG-M, Focus, VVD en PGM, door de drie laatstgenoemde partijen niet gesteund, omdat de passage van 5 januari in de motie bleef staan. Dit was volgens Focus, VVD en PGM overbodig geworden, omdat de burgemeester in haar betoog al had aangegeven dat het overleg op 5 januari niet meer door zou gaan. KIJK!!! en het CDA stemden ook tegen. Wel besluit de gemeenteraad dat zij op 12 januari in een extra raadsvergadering zelf in gesprek gaat over de procesgang en de manier waarop de gemeenteraad de regie neemt.

Lees vorig bericht

Oudejaarswandeling IVN Ulestraten

Lees volgend bericht

Presentatie boek Melchior van der Meij