Gemeente zet indicatiesteller aan de kant

Als gevolg van opmerkingen van BRUG-M raadslid Sjraar Hovens over mogelijke dubieuze adviezen die zouden zijn gegeven tijdens herindicatiegesprekken voor zorgtijd, heeft de gemeente een onderzoek laten plaatsvinden. Het onderzoek richt zich op medewerkers van een ingehuurd bureau dat in opdracht van de gemeente de zogeheten keukentafelgesprekken houdt met inwoners die zorg nog hebbben. Gebleken is dat inderdaad onwenselijke adviezen zijn gegeven door een medewerker van dit bureau.

Zwartwerkadvies
Hovens beweerde uit diverse bronnen vernomen te hebben dat tijdens enkele herindicatiegesprekken het advies is gegeven om extra zorg maar zwart in te kopen als het aantal geindiceerde uren ontoereikend is. Dit maakte hij publiek tijdens een raadsadviesvergadering. Verantwoordelijk wethouder van Rijswijk gaf aan meteen een grondig onderzoek te starten.

Alle medewerkers onderzocht
Alle indicatiestellers die geleverd zijn door het bureau hebben een persoonlijk gesprek gehad waaruit gebleken is dat één medewerker het boekje te buiten is gegaan en ” zich heeft uitgelaten op een manier die wij beslist niet wensen ” , aldus de gemeente. De samenwerking met deze medewerker is abrupt gestopt.

Kwaliteitstoets
Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen is een kwaliteitstoets ingesteld voor alle indicatiestellers die nog keukentafelgesprekken gaan uitvoeren in onze gemeente.

Lees vorig bericht

Wim Dupont Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lees volgend bericht

Toneelstuk Animato op Meer TV