Bijeenkomst uitbreiding Maastricht Aachen Airport

Het Buurtnetwerk Meerssen houdt een bijeenkomst die geheel in het teken staat van de geplande uitbreiding van Maastricht Aachen Airport (MAA). 

Indienen zienswijze 
Veel mensen zijn ongerust over de voorgenomen plannen van MAA. Wat betekent deze uitbreiding voor het milieu, gezondheid en woongenot ? Tijdens deze bijeenkomst zullen al deze aspecten uitvoerig worden belicht. Daar zal onder andere Professor Onno van Schayck informatie geven over de schadelijkheid van (ultra)fijnstof. Wethouder Désirée Cortenraede heeft toegezegd aanwezig te zijn. Verder worden die avond een groot aantal mensen verwacht, waaronder ook leden van de Gemeenteraad van Meerssen.

Openbare bijeenkomst in de Keizer
Gezien de korte tijdspanne is besloten om deze bijeenkomst openbaar te maken aangezien de Gemeenteraad in een extra raadsvergadering op 12 januari over dit onderwerp vergadert. Iedereen is van harte welkom.

Plaats en tijd
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 januari in café de Keizer aan de markt in Meerssen om 19.30 uur. Inlichtingen:  Ton.scheepers@home.nl

Lees vorig bericht

Havermennekes Bung Prinsenreceptie en het Prinsenbal

Lees volgend bericht

Paul Meulenberg nieuwe trainer SV Meerssen