Gemeenteraad neemt regie in samenwerking

De gemeenteraad van Meerssen heeft unaniem gekozen voor het nemen van de regie inzake een sterkte/zwakte analyse van de gemeente, gericht op de toekomst. De raad gaat de kaders stellen waaraan de opdracht dient te voldoen, die het college gaat voorleggen aan minimaal twee externe onderzoeksbureaus. Een van deze bureaus gaat uiteindelijk de opdracht uitvoeren.

Buitenspel gezet
De gang van zaken rondom de verkennende gesprekken met Valkenburg, of er een samenwerking mogelijk zou zijn in de toekomst, heeft geleid tot een extra raadsvergadering. De meerderheid van de raad had het gevoel buitenspel gezet te zijn in de verkennende besprekingen en de in hun ogen al genomen beslissingen. Te denken valt hier aan de regie vanuit de provincie en het aanschuiven van Maastricht.

College klungelig
BRUG-M noemde het handelen van de portefeuillehouder (burgemeester Clermonts) en de overige collegeleden in deze zaak klungelig. Het zou, aldus BRUG-M, het college sieren, aan te geven de zaak niet goed te hebben aangepakt. Burgemeester Clermonts geeft aan dat het openbaar traject wat gevolgd is het juiste is geweest. Zij is er altijd vanuit gegaan dat de raad aan zet was en is om aan te geven welke weg er bewandeld wordt en dat er in het verkennend traject geen beslissingen zijn genomen. 

Klankbordgroep en vervolgstappen
De partijen in de raad zijn het unaniem eens dat er een sterkte/zwakte analyse gaat plaatsvinden waarbij eerst gekeken wordt naar de gemeente Meerssen. Waar is de gemeente goed in, waar niet en of de gemeente in 2030 nog bestaansrecht heeft. Om de onderzoeksvraag te formuleren wordt er een klankbordgroep vanuit de raad geformeerd die namens de raad de kaders stelt van waaruit de opdracht wordt geformuleerd die het college voorlegt aan de externe bureaus. In deze klankbordgroep zal per partij een persoon zitting nemen. De raad blijft in het hele traject de regie voeren. Aan de hand van de resultaten van de sterkte/zwakte analyse, is het aan de raad om de vervolgstappen te bepalen. Ook op het gebied van wel of niet samenwerken met buurgemeenten.

[Meer over dit onderwerp in Meer Actueel komende week op Meer TV]

Lees vorig bericht

5×11 Jubileum weekend voor CV De Kuutebieters

Lees volgend bericht

Zienswijze uitbreiding vliegveld wordt herzien