Sponsordiner Ave Maria voor Xplore

Thijs Pluymakers uit Ulestraten, Tom Ramakers uit Bunde en Sanne in de Braekt uit Meerssen zijn drie van de dertig geselecteerde leerlingen die dit jaar meegaan met Xplore naar China. Om een deel van het sponsorgeld bij elkaar te krijgen organiseerde zij samen met medewerkers en vrijwilligers van Ave Maria in Geulle een sponsordiner. 

Zelf sponsors verzamelen
Van de leerlingen die meegaan met deze reis wordt verwacht dat ze zelf sponsors verzamelen en de handen uit de mouwen steken. Pluymakers, Ramakers en in de Braekt hebben onder andere gekozen voor het diner bij huize Ave Maria waarbij zij zelf meehielpen en uitleg gaven over de reis naar China en waarom zij hieraan mee willen doen. De deelnemers aan het diner kregen een viergangenmenu voorgezet waarvan de opbrengst voor de reis naar China is.

Stage van drie weken
Tijdens een drie weken durende stage maken de leerlingen kennis met andere culturen en levenswijzen in landen in ontwikkeling. Ze leggen contacten met lokale leeftijdgenoten en werken samen met hen aan de uitvoering van uiteenlopende goede doelen. De totale duur van het Xplore traject is een heel jaar.

Together one world
Stichting global exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij deze jongeren te bewerkstelligen. Hiervoor organiseert SGE voor het onderwijs projecten in ontwikkelingslanden. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt onder het motto: together one world!

Lees vorig bericht

Groenlichtsurveillance mag niet meer

Lees volgend bericht

Prins uitroeping Geulmennekes