BRUG-M wil subsidie carnavalsoptochten gelijk trekken

Oppositiepartij BRUG-M komt komende donderdag 2 februari tijdens de raadsvergadering met een motie over de carnavalsoptochten. Zo wil de partij dat alle optochten in de gemeente hetzelfde bedrag aan subsidie ontvangen.

€ 1.000 voor optocht Meerssen
De carnavalsoptocht in de kern Meerssen wordt door het College van B&W een structurele subsidie van € 1.000,- verstrekt, voor de optochten in de andere kernen is er géén subsidie. Dit is volgens BRUG-M een ongewenste situatie. “Dus gaan we die ter discussie stellen. Alle kernen binnen de gemeente zijn voor ons van even groot belang en dienen gelijkwaardig te worden behandeld”. aldus BRUG-M

Sleuteloverdrachten
De financiële giften voor de verschillende sleuteloverdrachten zijn in 2016 al gelijkgetrokken. BRUG-M diende hiervoor in de begrotingsvergadering van 2015 een motie in. Hieruit bleek dat CV de Aanhawwersj meer subsidie zou ontvangen dan andere carnavalsverenigingen in de gemeente. Volgens CV de Aanhawwersj klopte dit niet en ontvingen zij helemaal geen subsidie voor de sleuteloverdracht. De gemeente organiseert de sleuteloverdracht en zij zijn alleen te gast. De Aanhawwersj verweten toen de gemeenteraad, dat zij een beslissing hadden genomen met onvolledige informatie. De motie werd, op één raadslid na, door iedereen aangenomen.

Lees vorig bericht

Jubileumreceptie CV de Kuutebieters goed bezocht

Lees volgend bericht

Keenger Oonderein