DE TOP 111 organiseren….

Carnavalsdinsdag 2007, op een zonovergoten Markt is de kinderoptocht ontbonden en klinkt er Carnavalsmuziek vanaf een piratenboot. De stemming is opperbest en Marcel Smeets en Luc Volders drinken een biertje aan het buffet van Volle Maen en Bo. Zoals zo vaak worden aan het buffet de beste ideeën geboren en zodoende werd in 2008 de eerste TOP 111 georganiseerd, helaas onder erbarmelijke weersomstandigheden.  

10de editie
Dit betekent dat op Carnavalsdinsdag 28 februari alweer de 10e editie zal plaatsvinden, een gegeven waar wij als organisatie bijzonder trots op zijn!!. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die belangeloos hun medewerking verlenen, de steun van onze sponsoren en de meer dan uitstekende samenwerking met Café BO en Café de Keizer is de TOP 111 niet alleen in Meerssen een begrip maar ook in de omliggende dorpen.  

Doel stichting 
De stichting Vastelaoves TOP 111 stelt zich ten doel om de Carnaval in stand te houden en in het bijzonder Carnavalsdinsdag in Meerssen. Men verzorgt op deze dag vanaf 13.49 uur op de Markt een programma voor jong en oud met Carnavalsartiesten uit de gehele provincie Limburg.  

Complete inrichting markt
Tevens verzorgt de stichting de complete inrichting van de Markt, denk hierbij aan licht, geluid, podia, pagode tenten, WC unit etc. De kosten hiervan zijn voor rekening van de stichting Vastelaoves TOP 111. Bezoekers betalen hun consumpties met munten ( prijs 2.00 euro per stuk ) bij de tappunten op Markt, alsmede bij de deelnemende horeca. Deze dragen een gedeelte van de opbrengst af aan de organisatie, welke op haar beurt deze weer investeert in een nieuwe TOP 111 en waar mogelijk aan Carnavals gerelateerde activiteiten cq goede doelen.  

Oeuvremedaille
De stichting Top 111 reikt ieder jaar de Oeuvremedaille uit aan artiesten of componisten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de Meerssense of Limburgse vastenoavend. De afgelopen jaren is deze medaille uitgereikt aan: Jef Diederen, Beppie Kraft, Leon Volders, Guus Steijnen, Frans Theunisz, Gaston Jacobs, Ben Erkens, Michel Bruijnen, Guus Smeets en Frans Croonenberg. Dit jaar heeft de Top 111 alweer een nieuwe genomineerde. Wie? Dat is nog een verrassing.

Lees vorig bericht

Nieuws van de IVN Jeugdgroep gemeente Meerssen.

Lees volgend bericht

Tim en Ivi Huijsmans van Faunawatch genomineerd voor groene lintje 2017