Geen bevriezing van OZB voor 2018

De motie die door oppositiepartijen BRUG-M, KIJK!!! en het CDA is ingediend om het college van B&W ertoe te bewegen zich in te spannen om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen is van tafel. Met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen is de motie verworpen.  

Debat
Tot genoegen van fractievoorzitter Gerrit van der Bijl van BRUG-M ontstond al snel een debat waarbij de VVD de motie als “gebakken lucht” kwalificeerde en als ” de vijfde poging om op een democratisch besluit terug te komen”. Volgens raadslid van Beekum staren de oppositiepartijen zich blind op het berekende overschot van meer dan een half miljoen dat in 2018 verwacht wordt.PGM gaf aan dat het ging om kiezersgewin en het onverantwoord is om vooruitlopend op de inkomsten die de gemeente eind dit jaar krijgt van het Rijk, nu al een dergelijke beslissing te nemen. Het feit dat de VVD en PGM het nodig vonden politiek zo enorm uit te pakken, wijst volgens KIJK!!! op grote onrust. “De gigantische verhoging van de ozb in de afgelopen jaren hijgt ze in de nek”. Aldus KIJK!!!

Wethouder
Verantwoordelijk wethouder Houben vond de motie “onverstandig” en adviseerde de raad tegen te stemmen.  Volgens Houben moet er rekening worden gehouden met schommelingen op financieel gebied en zou bevriezing van de OZB voor 2018 gevolgen kunnen hebben voor de jaren 2019 en 2020.

Lees vorig bericht

Nieuws van de IVN Jeugdgroep gemeente Meerssen.

Lees volgend bericht

Tim en Ivi Huijsmans van Faunawatch genomineerd voor groene lintje 2017