Een autovrije markt in Meerssen?

Het parkeren op de markt moet genormaliseerd worden. Er wordt momenteel toch nog te veel wild geparkeerd, terwijl de gemeente al eerder zei hier maatregelen tegen te treffen. Buiten de vakken parkeren en voor het gemeentehuis parkeren is niet toegestaan. De reden waarom er niet continue gehandhaafd kan worden is dat er maar een beperkt aantal handhavers beschikbaar zijn. Deze kunnen dus niet altijd de situatie op de markt in de gaten houden.

De stelling van deze week luidt: Het komt de markt ten goede als er geen auto’s geparkeerd mogen worden? Reageer hierbeneden.

Lees vorig bericht

Tim en Ivi Huijsmans van Faunawatch genomineerd voor groene lintje 2017

Lees volgend bericht

Auto rijdt muurtje omver