Onverwacht meevallertje voor carnavalsoptochten

Nog net voor de drie dolle dagen heeft de gemeenteraad besloten om de kernen Geulle, Bunde en Ulestraten ieder 250 euro te geven voor hun carnavalsoptochten. Aanleiding was een door BRUG-M ingediende motie tijdens de raadsvergadering. 

Gelijkheid
Indiener van de motie, Sjraar Hovens, krijgt signalen vanuit de kernen dat er ongenoegen bestaat over het feit dat het Meerssens optochtcommite al jaren een subsidie ontvangt van 1000 euro en de overige kernen niet. Dit was ook in een brief van CV de Kuutebieters uit Ulestraten aan het College te lezen. De motie had dan ook als titel “gelijke monniken, gelijke kappen” en riep op om geen onderscheid te maken tussen de optocht van Meersen/ Rothem en andere kernen als het gaat om onkostenvergoedingen. 

Subsidiebeleid
De reactie van andere partijen was niet bepaald positief. De coalitiepartijen verweten Hovens het net aangenomen hernieuwde subsidiebeleid te negeren. Focus nam zelfs woorden in de mond zoals “vriendjespolitiek” en
“belangenverstrengeling”. Verantwoordelijk wethouder van Rijswijk wees er op dat hij met iedere vereniging aan tafel heeft gezeten en dat het moment was om de wensen aan te geven. Hij zag een aanpassing in het kersverse subsidiebeleid nu nog niet zitten. 

Middenweg
Plotseling sloeg de stemming om bij de coalitie en is de oorspronkelijke motie uiteindelijk vervangen door een raadsbrede motie waarin het College wordt opgedragen alsnog de kernen Geulle, Bunde en Ulestraten ieder 250 euro te geven en in het komend voorjaar te inventariseren wat de werkelijke kosten zijn voor het organiseren van hun optochten.

Lees vorig bericht

Heer verslaat RVU

Lees volgend bericht

SV Meerssen onderuit tegen SV Venray