Gemeente Meerssen betaalt meer dan € 800.000 aan wachtgeld

Over de jaren 2013 t/m 2016 is er een bedrag van € 820.265,37 euro aan wachtgeld uitgekeerd aan acht oud-wethouders en één oud-burgemeester. De gemeente moet wachtgeld uitkeren wanneer een wethouder of burgemeester uit zijn functie stapt, weggezonden wordt of wanneer een wethouder niet meer terugkeert na verkiezingen. Het bedrag gaat nog oplopen.

Huidige situatie gemeente
Op dit moment wordt er nog aan drie oud-wethouders wachtgeld betaald. Twee oud-wethouders hebben een baan maar krijgen aanvullend nog wachtgeld uitgekeerd, dit bedrag is minimaal 1500 bovenop hun eigen salaris. De reden hiervoor is dat het huidige salaris lager is dan wat zij als wethouder verdiende. De bedragen bij het uitkeren van wachtgeld varieerden in Meerssen van minimaal € 1500,00 tot maximaal € 4800,00 per maand. Het totale bedrag aan wachtgeld uitkering van de gemeenten Meerssen gaat nog oplopen omdat een oud wethouder tot medio 2017 en twee oud wethouders tot medio 2018 wachtgeld uitgekeerd krijgen. Daarnaast gaat de uitslag van de verkiezingen in 2018 bepalen welke wethouder wel en welke wethouder niet meer gaat terugkeren. In Nederland zijn de afgelopen periode 191 wethouders vertrokken waarvan 116 om politieke redenen.

Geen ontslagbescherming
De wachtgeld uitkering is een vangnet voor wethouders. Er bestaat geen cao voor wethouders. Het is een alternatief voor de WW uitkering die bij ontslag van een werknemer wordt uitgekeerd. In deze uitkering genieten de werknemers ontslagbescherming. Dit is bij wethouders, burgemeester en andere politieke ambtsdragers niet het geval. Zij kunnen in feite iedere dag uit hun functie gezet worden aldus Jeroen van Gool plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging (landelijke beroepsorganisatie voor wethouders). 

Moeilijk een baan te vinden
De Wethoudersvereniging heeft onder de wethouders in Nederland een enquête gehouden. Uit deze enquête blijkt dat 70% van de bevraagde wethouders verwacht dat het moeilijk zal zijn om een nieuwe baan te vinden na het wethouderschap. Voorzitter Arne Weverling van de Wethoudersvereniging verwoord dit als volgt op de website. “Door het hoge publieke profiel in de (sociale) media en bij een gemiddelde leeftijd van 56 jaar komen voormalige wethouders steeds vaker moeilijk aan een nieuwe baan. Waar de publieke opinie spreekt over een baantjescarrousel, is de praktijk duidelijk anders”, aldus voorzitter Arne Weverling. “Dit terwijl 70% van de wethouders aangeeft dat zij er financieel niet op vooruit zijn gegaan bij aanvaarding van het wethouderschap. Wethouders halen hun voldoening vooral uit hun bijdrage aan de samenleving. Zij maken daarvoor lange werkweken, vaak ten koste van hun privéleven. Aan deze werkhouding zal het dus niet liggen”, aldus Weverling. Niettemin blijkt uit de enquête dat zonder het vangnet van de uitkeringsregeling bijna twee derde van de wethouders de overstap naar deze politieke functie niet zou hebben gemaakt.

Lees vorig bericht

Senioren genoten van Havermennekeszitting

Lees volgend bericht

Harmonie St. Caecilia vierde de liefde