Activiteiten van Buurtnetwerk Bunde

Wat zijn Buurtnetwerken ?
Buurtnetwerken zijn de schakel tussen bewoners en gemeente. Zij weten als geen ander wat er leeft en speelt in hun kern, welke problemen en knelpunten er zijn en wat u samen kunt doen om de leefbaarheid te verbeteren.

Hoeveel buurtnetwerken zijn er in de gemeente Meerssen ?
De gemeente Meerssen telt vijf buurtnetwerken (Meerssen, Bunde, Rothem, Geulle, Ulestraten).

Wie zitten in het buurtnetwerk en wat doen deze leden ?
In de buurtnetwerken zitten mensen uit uw eigen woonkern. Zij signaleren wensen en problemen. Het buurtnetwerk doet suggesties of plaatst kanttekeningen bij voorstellen vanuit de gemeente. Het buurtnetwerk voert dus niet uit, maar coördineert en signaleert; en kan mensen met een initiatief ondersteunen of op weg helpen naar de juiste instanties. 

Onderwerpen
Buurtnetwerken bespreken allerlei onderwerpen. Denk aan verkeer, groen, de inrichting van de openbare ruimte, maar ook aan sociale zaken zoals veiligheid, voorzieningen voor jong en oud, zorg en eenzaamheid. Zo is het streven om in elke kern met de buurtpreventieteams samen te werken aan de veiligheid van iedere kern.

Nieuws vanuit Buurtnetwerk Bunde
Buurtnetwerk Bunde heeft de afgelopen maanden veel aandacht gehad voor de openbare ruimte in nauw overleg met de afdeling Openbare Werken van de gemeente.
Wat is de afgelopen maanden bereikt in Bunde

VERLICHTING
Het  “om en om” aanzetten van lichtmasten bespaart energie. Slecht verlichte straten kunnen daar echter het gevolg van zijn. Dit kan als zeer onveilig worden ervaren. Leden van het buurtnetwerk melden te donkere straten bij Openbare Werken. In meerdere straten werd het LED licht weer ruimer aangezet. Voorbeelden zijn: Vliegenstraat, Iepenlaan, Geulstraat.

GROEN
Het Buurtnetwerk vindt dat er voldoende groen moet zijn in Bunde. We wijzen de gemeente op plekken waar het groen verdwijnt. Dit heeft geleid tot een rondgang in de Heiligenbergstraat en hier zullen nieuwe bomen worden teruggeplaatst.

PARKEREN
Uit het klachtenoverzicht van 2016 blijkt dat verkeerd parkeren in de top 3 staat van Bunde! Blijkbaar storen we ons heel erg aan foutparkeerders de onveilige situaties die kunnen ontstaan. Op advies van het Buurtnetwerk zijn parkeervakken aangebracht in straten waar vaak fout geparkeerd werd.

VEILIG VERKEER
In de Sint Rochusstraat en rondom het Agnesplein kan het tijdens winkeltijden of kerkdiensten erg druk zijn. Ook een veilige bevoorrading van de winkels is een belangrijk punt. In goed overleg met alle partijen adviseert het Buurtnetwerk Bunde de gemeente bij verbeteringen. Mogelijke oplossingen zijn veiligere parkeermogelijkheden, gebruik van route-borden of zelfs verkeersregelaars bij topdrukte.

Wil je meer weten en lid worden van Buurtnetwerk Bunde ?
Iedereen kan lid worden, jong en oud. Neem contact op met Yvonne Henskens: vandellen-henskens@kpnmail.nl  

Lees vorig bericht

Golfclub bezocht door dievengilde

Lees volgend bericht

Geuls mannenkoor treedt op in benefietconcert