Diaserie Bunde van 2000 naar 5000 inwoners

IVN Meerssen organiseert 27 maart een presentatie over de ontwikkelingen in Bunde. De diaserie” Bunde van 2000 naar 5000 inwoners “ werd opgenomen in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw. Bunde moest een forensendorp worden en de ene uitbreiding volgde op de andere.

De toenmalige burgemeester Mr. Ruud v.d. Ven was op de hoogte van de fotohobby van Jo Voncken en gaf hem namens het gemeentebestuur opdracht deze ontwikkelingen vast te leggen voor het nageslacht.

Naast de ontwikkelingen in Bunde, die het dorp uiteindelijk een geheel ander aanzien zouden geven, komen in de serie ook het verenigings- en kerkelijk leven aan de orde. Ook het vele natuurschoon waar Bunde zo rijk aan is (Bunderbos) komt in de serie aan bod.

De teksten zijn geschreven en ingesproken door de onnavolgbare tekstschrijver en presentator Johan van Eijden (+). Enige tijd geleden is de serie door Jef Roijen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd hetgeen het geheel absoluut ten goede is gekomen.

De presentatie vindt plaats in de Proostenkelder achter de Basiliek van Meerssen op maandag 27 maart 2017. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom; u hoeft geen lid van IVN Meerssen te zijn.

Contactpersoon: Jo Lexis 06 29178733.

Foto: Kasteelbeer – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl

Lees vorig bericht

Expositie Vrije Schilders 2017

Lees volgend bericht

Uitslag in Meerssen: VVD grootste, daarna PVV