Excursie Groeve ’t Rooth

Op zaterdag 1 april organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in Groeve ’t Rooth bij Bemelen. Het is één van de weinige groeves waar nog mergel wordt gewonnen. Groeve ’t Rooth is alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap.

Groeve ’t Rooth is uniek: natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand. Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt.

Unieke natuur
Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld. De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van. Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde wilde geiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth.

Welkom
Op zaterdag 1 april organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in Groeve ’t Rooth om 10.00 uur. Aanmelden is verplicht via www.limburgs-landschap.nl/agenda Let op:  vol=vol; op de website vindt u ook de routebeschrijving.

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.

Lees vorig bericht

Wereld Waterdag en Boomfeestdag

Lees volgend bericht

Porsche gestolen in Rothem