Gemeente reserveert ton voor vertrekkend griffier

Komende raadsvergadering komt er een voorstel om de heer J. Willems, als griffier eervol te ontslaan. Dit gebeurt op verzoek van Willems zelf. In het voorstel wordt gevraagd de Griffier per 23 maart 2017 eervol te ontslaan uit zijn functie en hem toe te voegen in de ambtelijke organisatie van de gemeente Meerssen tot aan zijn pensioen in september 2018.

Toevoegen in ambtelijke organisatie kost 100.000 euro
Als de gemeenteraad positief besluit, bedragen de kosten om de griffier in de ambtelijke organisatie toe te voegen, meer dan 100.000 euro, berekend over anderhalf jaar, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De reden van deze kosten zijn: dat de functie in de ambtelijke organisatie deels bovenformatief is. Bovenformatief houdt in dat er meer ambtenaren dan functies beschikbaar zijn.

Verplichting gemeenteraad
De gemeenteraad is verplicht een griffier te benoemen, te schorsen, maar ook te ontslaan. In dezelfde raadsvergadering wordt voorgesteld om, de nu nog vervangende griffier, mevrouw mr Y.R.G. Dreessen, te benoemen tot de vaste griffier.

Lees vorig bericht

Landschapsmanifest ondertekend

Lees volgend bericht

Laura Scheepers gaat, Andreas Pohle komt