Diaserie over Bunde trok veel belangstelling

IVN Meerssen organiseerde een presentatie over de ontwikkelingen in Bunde. De diaserie” Bunde van 2000 naar 5000 inwoners “ is begin zestiger jaren van de vorige eeuw opgenomen. Bunde moest een forensendorp worden en de ene uitbreiding volgde op de andere.

Jo Voncken
De toenmalige burgemeester Mr. Ruud van de Ven was op de hoogte van de fotohobby van Jo Voncken. Hij gaf Voncken, namens het toenmalig gemeentebestuur van Bunde, opdracht de groei en ontwikkelingen van Bunde, vast te leggen voor het nageslacht.

Natuurschoon
Naast de ontwikkelingen in Bunde, waardoor het dorp een geheel ander aanzien kreeg, komt het verenigings- en kerkelijk leven aan bod. Tevens is het vele natuurschoon, waaronder het Bunderbos, in de serie te zien. De teksten bij de diaserie zijn geschreven en ingesproken door Johan van Eijden en Jef Roijen heeft de serie geoptimaliseerd en gedigitaliseerd.

Veel belangstelling
Velen wisten de weg naar de Proostenkelder in Meerssen te vinden om deze unieke serie te aanschouwen. Jo Lexis opende de avond, die een avond van herkenbaarheid en terugblikken was.

Lees vorig bericht

Snelheidsontroles politie Catharinastraat

Lees volgend bericht

Limburgse Top Buutereedners in Bunde