Wandeling ommetje Waterval

Op zondag 9 april organiseert IVN Ulestraten een “Ommetje Waterval”.  In deze wandeling maken we kennis met talloze aspecten van het landschap. Hoe is het landschap ontstaan? Wat betekende dit landschap voor vroegere bewoners? En voor de huidige bewoners? Hoe maakten (maken) zij gebruik van (onderdelen van) dit landschap en hoe hebben ze het zelf vormgegeven? Momenteel (vroege voorjaar) kunnen we duidelijk zien hoe het landschap is opgebouwd.

De wandeling Ommetje Waterval is uitgezet in een boeiend landschap, dat zich aan de zuidkant van het Plateau van Schimmert bevindt. De wandeling voert ons langs zand- en steengroeven, langs eeuwen oude paden en wegen door droogdalen op het plateau zelf en een watervoerend dal met de hoofdbron van de Watervalderbeek. Geologisch kent dit gebied een interessante opbouw. De bovenste grondlaag is een dikke laag löss met plaatselijk locaties waar grind afgezet is door de Oermaas. In de beekdalen zijn jonge beekafzettingen aanwezig. Bij het Geologisch monument dagzomen oude zand- en kleilagen (± 30 miljoen jaar oud). Kortom, een boeiend landschap, gevormd door de invloed van zeeën, rivieren, wind en niet te vergeten de mens zelf.

Vertrek 14.00 uur vanaf  P Waterval nr. 13.Denk aan gepast schoeisel en kleding.

Honden mogen niet mee.

Namens IVN Ulestraten wensen wij u alvast een prettige wandeling.

Informatie : André Ament, email: andreament47@gmail.com

Lees vorig bericht

Limburgse Top Buutereedners in Bunde

Lees volgend bericht

Vleermuisexcursie: De Dellen en het Meerssenerbroek