Nieuwe kruisweg in St. Joseph-Arbeiderskerk te Meerssen-West

In de Kerk van St. Joseph-Arbeider te Meerssen-West hangt sinds kort een nieuwe Kruisweg die door Charles Eyck werd gemaakt in 1964. Deze kruisweg is afkomstig uit de St. Stefanuskerk te Moerdijk, welke in 2013 aan de eredienst werd onttrokken. Sinds de sluiting stond de kruisweg op een zolder. Dank zij Ad van Gils werd het kerkbestuur erop geattendeerd dat deze kruisweg in bruikleen gegeven kon worden.

Na de voltooiing van de Kerk in Meerssen-West had Charles Eyck beloofd een kruisweg te maken, echter werd aan deze belofte nooit gestalte gegeven. In de kerk hingen afbeeldingen van de kruisweg uit de kerk te Reijmerstok welke ook door hem werden gemaakt. Na ruim 60 jaar heeft de kerk in Meerssen-West eindelijk zijn eigen kruisweg met 15 staties. De gebruikelijke 14  en 1 “verrijzenisstatie”.

Op 2e paasdag, na de H. Mis van 10.00 uur, welke wordt opgeluisterd  door het zangkoor St. Joseph-Arbeider, wordt deze “nieuwe” kruisweg ingezegend door pastoor Wim van Meijgaarden sss. Na de H. Mis blijft de kerk open tot 14.00 uur zodat iedereen deze prachtige kruisweg kan komen bewonderen.

Lees vorig bericht

Verbod op confetti en strooigoed tijdens de optocht is een goed idee?

Lees volgend bericht

Geflatteerde nederlaag RVU