Vier lintjes in de gemeente Meerssen

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz heeft, in het kader van Lintjesdag, vier Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De burgemeester reikte twee lintjes uit in  Geulle, een lintje in Rothem  en het laatste lintje in Meerssen.

De nieuwe Lintjesdragers zijn:
De heer Paul (P.J.J.R.) Maassen uit Geulle Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Paul Maassen is directeur van de Hubertusschool te Herten (basisschool). Hij ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:
Van 1972-1995 was heer Maassen bestuurslid en penningmeester van de Scheidsrechtersvereniging Sittard-Geleen e.o. Thans is hij erelid.
Sinds 1988 is decorandus betrokken bij buurtvereniging Hussenberg als –achtereenvolgens- secretaris, penningmeester en voorzitter.
Sinds 1994 is decorandus actief als vrijwilliger bij de jeugdcarnavalsvereniging De Bökskes Geulle en organiseert hij mede de evenementen van de jeugdcarnavalsvereniging. Daarnaast is hij lid van de jubileumcommissie en realiseerde hij het jubileumboek.
Sinds 1995 was Paul Maassen achtereenvolgens vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Fanfare Sint Martinus Geulle. Op dit moment is hij erevoorzitter en verzorgt hij de pr van concerten.
Van 1997 tot nu is Paul Maassen secretaris van de Limburgse Karnavals Artiesten. Deze vereniging organiseert jaarlijks het Groot Limburgs Buuttekampioenschap met deelnemers uit heel Limburg. De decorandus is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Jeugdbuuttekampioenschappen.
Sinds 2012 is Paul Maassen vrijwilliger en penningmeester bij Carnavalsvereniging De Bokkerieërs in Geulle. Hij regelt o.a. de sleuteloverdracht, vervaardigt de Gäölse Kalender en draagt zorg voor de verkoop van kerstbomen.

De heer drs Paul (P.A.) Jansen uit Meerssen. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer Paul Jansen was tot 2006 werkzaam als directeur van Jansen&Houbiers BV als tekstschrijver en communicatieadviseur. 
Van 1989 tot 2014 was decorandus vrijwilliger en bestuurslid van de Atletiek en Triatlon Vereniging Venray. Hij was onder meer actief als (eind)redacteur van het clubblad, jurycoördinator, jurylid en speaker bij wedstrijden. De laatste jaren was de heer Jansen incidenteel actief voor de vereniging. 
Gedurende 10 jaar is decorandus actief als oprichter en bestuurslid van de Stichting Het Odapark Venray geweest. De Stichting heeft het vervallen Odapark in beheer genomen, het theehuis gerenoveerd en nieuwe activiteiten in het park ontwikkeld. Decorandus hield zich bezig met de communicatie, het aantrekken van vrijwilligers voor het beheer van het park en de ontwikkeling van activiteiten.
Van 1995 tot 2010 was heer Jansen actief als jurylid van de Poëziewedstrijd De Raadselige Roos van het Literair Café Venray. Deze poëziewedstrijd is een schrijfwedstrijd voor amateurs uit Zuid-Nederland en Vlaanderen. 
Vanaf 2008 tot nu is de heer Paul Jansen steunfractielid van de samenwerkende fracties PvdA/GroenLinks (2008-2010) , medeoprichter van KIJK!!!, en raadslid in de gemeente Meerssen. Hij is medeoprichter en secretaris van het Vilter Beraad in Meerssen. Als steunfractielid bood Paul Jansen hulp bij de voorbereiding van raadsvergaderingen en overige bijeenkomsten. Daarnaast verzorgde hij de communicatie naar de inwoners van Meerssen. Voor de lokale partij KIJK!!! heeft hij de huisstijl ontworpen, schreef hij verkiezingsprogramma’s en organiseerde hij de campagnes van de partij. Tevens is hij coach voor (burger)raadsleden, werft hij leden, organiseert hij ledenactiviteiten en houdt hij de website actueel. Het Vilter Beraad betrekt de mensen uit de regio Zuid-Limburg bij actuele kwesties. 
Decorandus was daarnaast lid van de sectie Nederlands van de Academische Raad, bestuurslid van de Schouwburg Venray, lid van de Ouderraad van basisschool de Hommel in Venray en bestuurslid van OJC De Brak in Venray.

De heer Hay (H.E.G.M.) Dolmans uit Meerssen (Rothem) Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer Hay Dolmans is werkzaam bij het Korps Nationale Politie eenheid Limburg. De decorandus ontplooit sinds 1980 diverse activiteiten voor voetbalvereniging Rothem Voor Uit (RVU). Een voetbalclub met circa 275 leden. 
De decorandus is van 1980 tot heden actief als jeugdleider. 
Sinds 1990 is de heer Dolmans actief als jeugdvoorzitter en jeugdcoördinator. 
Vanaf 2006 is decorandus voorzitter van het hoofdbestuur van RVU. 
In 2011 richtte Hay Dolmans de SVR (Samenwerkende Verenigingen Rothem) op. Hiervan maken Rothem’s Harmonie, SJWR (Jeugdwerk Rothem) en de voetbalvereniging RVU deel uit. 
Sinds 2010 is de heer Dolmans bovendien onafgebroken raadslid voor de fractie Partij Groot Meerssen (PGM). Als raadslid zet hij zich in op speerpunten met betrekking tot de kern Rothem.

De heer Karel (P.K.M.) Curvers uit Geulle. Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
De heer Karel Curvers was tot 2008 werkzaam bij DSM. Hij ontplooide/ontplooit diverse vrijwillige activiteiten: 
Van 1958 tot nu is hij actief als (bestuurs-)lid voor diverse bonden zoals de Mijnwerkersbond, Industriebond NKV afdeling Geulle, FNV afdeling Geulle en de AbvaKabo FNV.
Vanaf 1970 tot nu is de heer Curvers bestuurslid van het Sint Nicolaas Comité Geulle.
De heer Curvers is sinds 2009 bezorger van het weekblad De Geulbode en het Parochieblad Kontakt in de buurt Westbroek. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Harmonie Sint Caecilia in Geulle. 
Van 2009 tot nu is de decorandus fotograaf voor de lokale nieuwssite Meer Vandaag en diens voorgangers. Bij nagenoeg elke activiteit in de gemeente is de heer Curvers aanwezig om foto’s te maken. Deze foto’s worden ook gebruikt op de lokale tv-zender. 
De decorandus was van 1975-1986 lid en secretaris van Oudervereniging van Basisschool in ’t Riet. 
Van 1978-1996 was Karel Curvers bestuurslid van parochie Sint Martinus, waar hij diverse onderhoudswerkzaamheden uitvoerde en hulp bood bij de restauraties. 
In 1981 richtte de heer Curvers Fotogroep Geulle op, die helaas in 2010 ophield met actief te bestaan. De Fotogroep exposeerde elke twee jaar in gemeenschapshuis De Kleiaove. 
Daarnaast is de heer Karel Curvers sinds 1992 collectant voor de Hartstichting.

Lees vorig bericht

Hoe ligt Zwembad de Parel er nu bij?

Lees volgend bericht

Opnieuw spullen van hennepplantage gevonden