Jaarvergadering EHBOvereniging Meerssen-Bunde

Maandag 8 mei 2017 houdt de EHBOvereniging  Meerssen-Bunde haar 66e jaarvergadering.

Aanvang 20.00 uur in Gemeenschapshuis ‘de Stip’.
Op de agenda staan de volgende punten:
1.  Opening door de voorzitter
2.  Mededelingen van het bestuur
3.  Notulen van de jaarvergadering 2016
4.  Verslag over het jaar 2016 van de secretaris
5.  Financieel verslag over het boekjaar 2016 door de penningmeester
6.  Verslag van de kascontrolecommissie. Dechargeren van de penningmeester en bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
7.  Verkiezing kascontrolecommissie
8.  Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Ronald Kerckhoffs (secretaris) en Piet Schols. Beiden stellen zich herkiesbaar
9.   Evenementen
10. Rondvraag
11. Huldiging jubilarissen met koffie/thee en stukje lekkere vla. 5 jaar lid: Annie Brouns-Haagmans, Elly Creemers-Bischoff, Jef Duijsings, Maria Juhasz;
10 jaar lid: Ronald Kerckhoffs; 20 jaar lid: Piet Schols; 40 jaar lid: Rik Akkermans en Jef Conings.
12. Sluiting

Momenteel is er een bestuursfunctie  vacant. Leden die hiervoor interesse hebben, kunnen zich tot een kwartier voor de jaarvergadering bij een der bestuursleden opgeven.

Lees vorig bericht

Lintjesregen 2017

Lees volgend bericht

Presentatie 6de dialec-gedichtebundel