Presentatie 6de dialec-gedichtebundel

Op zóndig 7 mei 2017 presentere veer van 14.00 oer tot 17.30 oer ózze 6de dialec-gedichtebundel in café-zaal “de Notenbalk” St.Catharinasjtraot 12 te Ulesjtraote.

Veer besjrieve in eenvoudige weurd,
de natuur en de luuj óm ós heen,
alledaagse en biezónder gebeurtenisse.

’t Weurt hopelik weer ’ne gezellige
en gevarieerde middig mèt gaste,
verhaole, gedichte en muziek.

geer zeet van harte welkom!
De entree is gratis

Jo en Marjo van Es-Jaspar
www.joenmarjo.nl

Lees vorig bericht

RVU vergeet stap vooruit te zetten

Lees volgend bericht

Gedecoreerden gemeente Meerssen gefeliciteerd