Alle kernen krijgen 10.000 euro van gemeente

De gemeente Meerssen stelt de dorpen; Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten 10.000 euro ter beschikking. Hiermee kunnen de dorpen hun leefbaarheid verbeteren. Ook projecten om mensen met elkaar in contact te brengen, mantelzorgers te ontlasten of elkaar te ondersteunen en te helpen vallen onder de projecten waarbij geld kan vrijgemaakt worden door de gemeente, aan de buurt.

Reden voor de 10.000 euro
De beweegreden van de gemeente, om met het leefbaarheidsfonds te komen, beschrijft de gemeente alsvolgt “Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeting, gezelligheid en samenwerken vinden we erg belangrijk. En onze inwoners hebben hier bijzondere, creatieve en verrassende ideeën over. Deze willen we graag stimuleren. Vaak is het geld dat eraan ontbreekt. Met het Leefbaarheidsfonds maken we deze initiatieven mogelijk.”

Aantal eisen
De gemeente stelt wel een aantal voorwaarde aan het geld. Iedere inwoner kan eenmalig een aanvraag indienen. De enige voorwaarde is dat er geen professionele of commerciële organisatie achter mag zitten. Het gaat hierbij om relatief kleine bedragen om zo een zetje te geven.

Hoe u een aanvraag kunt indienen en wat er voor nodig is kunt u lezen op de website van gemeente www.meerssen.nl

Lees vorig bericht

Vrouwenvereniging ZijActief Moorveld

Lees volgend bericht

Raad van State: beroep tegen Centrumplan Bunde ongegrond