185.000 euro extra nodig voor nieuwe gymzaal Ulestraten

De nieuw te bouwen gymzaal in Ulestraten gaat 185.000 euro meer kosten dan eerst was begroot. Dit is te lezen in een raadsvoorstel van wethouder Houben aan de gemeenteraad. Hierdoor gaan de uiteindelijke kosten 804.000 euro bedragen in plaats van het begrote bedrag van 619.000 euro.

Geen rekening gehouden met extra kosten
In de huidige begroting is geen rekening gehouden met eventuele kostenstijgingen. Hierdoor is er extra geld nodig. Dit extra geld wordt uit de onderwijsreserves gehaald, maar of dit voldoende is, dat is nog maar de vraag. Als deze maatregel niet voldoende is, zullen de consequenties worden meegenomen in de begroting van 2018.

Vertraging
Door dit tekort heeft de bouw, van de nieuw te bouwen gymzaal, een maand vertraging opgelopen. De verwachting is dat de gymzaal hierdoor pas in maart 2018 open gaat.

Wethouder & gemeenteraad
Verantwoordelijk wethouder Houben was niet bereikbaar voor commentaar.
De gemeenteraad moet, in de komende raadsvergadering van 8 juni, beslissen of het geld daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.

Lees vorig bericht

MIC feliciteert kampioenen

Lees volgend bericht

Gemist Meer/Actueel 14 mei: Basilicakoor dupe van brand – 185.000 extra voor nieuwe gymzaal -Centrumplan Bunde kan doorgaan