Stille armoede een groot probleem

De vrouwenbond St. Apollonia hield een thema-avond over armoede binnen onze gemeente. Wethouder Berry van Rijswijk bracht de stille armoede in de gemeente onder de aandacht en roept iedereen op om de gemeente in te lichten wanneer er in de directe omgeving een gezin woont waar dit probleem speelt.

Ondersteuning kredietbank Limburg
Lieke Dovermann gaf uitleg over het werk van de Kredietbank Limburg. De Kredietbank helpt en ondersteund mensen bij het aflossen en voldoen van die schulden. Hierbij wordt ook gezorgd voor een correcte afhandeling met de schuldeisers. De aanwezige toehoorders konden naar aanleiding van het thema, vragen stellen.

Lees vorig bericht

B&W sluit aan bij mensenketting tegen Tihange

Lees volgend bericht

Doe- & Kijkdag voor kinderen met Mad Science