Proces herindeling of fusie: ‘een genante vertoning’