Proces herindeling of fusie: ‘een genante vertoning’

Oppositiepartij BRUG-M is alles behalve te spreken over de gang van
zaken rondom het proces Herindeling of fusie. De partij vindt dat het
college van B&W de gemeenteraad heeft gepasseerd. Ook de manier waarop
door het college van B&W het proces is ingezet wordt betiteld door de
partij als “een gênante vertoning”.

Kritiek
Niet alleen BRUG-M uitte kritiek op de handelswijze van het college
van B&W. Oud burgemeester van Meerssen, Jan Mans, gaf eerder in
het tv-programma, Samen Verder, aan: “Ik denk dat in aanvang ze bij de
gemeente Meerssen de fout gemaakt hebben dat eerst B&W iets verzonnen
heeft en de raad daar in tweede instantie pas bij betrokken hebben.
Dat moet je niet doen. Je moet altijd beginnen bij de raad.”

Onderzoek
Nu is er uiteindelijk besloten om een onderzoek op te starten door
een extern bureau.
Dat bureau onderzoekt via onder andere een sterkte/zwakte-analyse of de
gemeente Meerssen in haar huidige omvang groot en krachtig genoeg is
om alle taken die op een gemeente afkomen, kwalitatief goed uit te
voeren zijn. Jan Mans denkt uiteindelijk dat uit het onderzoek gaat komen
dat de gemeente Meerssen het op den duur niet alleen gaat redden.

Inwoners betrekken
BRUG-M is van mening dat dit aan inwoners per kern dient te worden
voorgelegd en dat de mening van de burgers zwaar moet meewegen.
Volgens de partij zou uit een dergelijke peiling wel eens kunnen
blijken, dat de inwoners van de kern Geulle of Ulestraten een andere
voorkeur hebben dan bijvoorbeeld de inwoners van de kern Meerssen, als het gaat
om de gemeente waarbij aangesloten wordt. Aldus partij BRUG-M.

Lees vorig bericht

Gevaarlijke situaties door vliegtuigen bij Nieuwe Vliekerweg

Lees volgend bericht

Gemeente pakt foutparkeerders aan