Jongeren voor jongeren

Het is een gegeven dat jongeren onder elkaar gemakkelijker over hun problemen en behoeften praten. De gemeente gaat hier gebruik van maken middels een pilotproject op scholengemeenschap Stella Maris.

Vragenlijst

Om een goed beeld te krijgen van zaken die jongeren bezig houden, heeft de Hoge School Zuyd in samenwerking met Jeugdzorg Stichting Liva een lijst met vragen ontwikkeld die afgenomen wordt bij alle leerlingen van Stella Maris. Het gaat om vragen over armoede, behoeften en gemissen. De resultaten worden eind juni verwacht en verwerkt in een nieuw jeugdbeleid.

Andere gemeenten hebben al interesse getoond in deze nieuwe Meersssense methode.

 

 

 

Lees vorig bericht

Praktijkondersteuner moet kosten jeugdzorg in toom houden

Lees volgend bericht

Provincie vindt Zwembad Meerssen veilig genoeg