Ruim twee miljoen euro voor verbetering fietspaden

Ruim twee miljoen euro draagt de provincie Limburg bij aan de verbetering en aanpassing van diverse fietspaden in Maastricht en het Heuvelland. Vierhonderdduizend euro is bedoeld voor een nieuwe fietsverbinding tussen Maastricht via Meerssen naar Valkenburg.

Verbeteringsprojecten
De provincie subsidieert verder verbeteringsprojecten van fietspaden in Geulle, Bunde, Meerssen, Valkenburg, Sint Geertruid, Mechelen en Maastricht. Hieronder: een veilige fietsverbinding tussen Sint Geertruid en Eijsden en de verlichting van fietspaden in het buitengebied van Meerssen

Gedrag
Tenslotte is nog eens € 40.000 subsidie beschikbaar voor projecten om het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Het gaat dan om een projecten waarbij de ANWB, VVN en ROVL betrokken zijn zoals verkeerslessen voor jonge automobilisten, fietsverlichtingsacties, cursussen voor jonge automobilisten en senioren, de opleiding van verkeersbrigadiers en verkeersquizzen voor kinderen.

Maastricht als coördinator
De subsidies worden overgemaakt naar de gemeente Maastricht, die optreedt als coördinator in het Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO) Maastricht-Heuvelland. Bij het RMO komen de subsidieaanvragen binnen voor de diverse mobiliteits- en verkeersprojecten. Het is de bedoeling om de projecten in 2018 af te ronden.

Lees vorig bericht

Fietsers steken veiliger over

Lees volgend bericht

Hollandse Nieuwe geproefd op de markt