Partij Groot Meerssen wil in 2018 lastenverlichting

Partij Groot Meerssen, PGM, gaat het college van burgemeester & wethouders vragen voor lastenverlichting voor de burgers in 2018. Volgens de partij wijst er alles op dat de financiële boekhouding van Meerssen de komende jaren op orde komt.

In de plus
Er wordt verwacht dat voor de jaren 2018-2021 Meerssen in de plus staat. Ook de rekening van 2016 stemt volgens PGM tot tevredenheid. Er is zelfs sprake van een overschot van 1 miljoen, dat veroorzaakt wordt door incidentele meevallers. ‘Daarnaast lezen we dat Meerssen de decentralisaties goed verwerkt heeft. Iedere burger heeft die ondersteuning gekregen die nodig is. Niemand is door het ijs gezakt. Door het zorgvuldig omgaan met reserves zijn er geen financiële tekorten die ten laste komen van de algemene dienst. Geen Venlose toestanden in Meerssen’, aldus PGM

Verhoging van OZB met 36 procent
In 2015 ging diezelfde partij akkoord met een verhoging van de OZB met 36%. Toen werd al duidelijk dat, door deze verhoging in de voorbije jaren, de gemeente Meerssen in plus zou komen qua financien.

Stijging van OZB voor 2018
Voor 2018 en 2019 staat nu nog een OZB verhoging van 4,5% op de meerjarenraming. Het lijkt erop dat deze verhoging op losse schroeven staat voor 2018. 2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en in het verleden is het bijna nooit voorgekomen dat de OZB verhoogd werd in het verkiezingsjaar.

Kiezersgewin
De oppositie partijen BRUG-M, KIJK!!! en het CDA trachtte in februari 2017 het college van B&W ertoe te bewegen, zich in te spannen, om in 2018 de ozb niet te hoeven verhogen. Dit gebeurde middels een motie, die door VVD, Focus en PGM, werd weggestemd. PGM gaf toen aan dat het ging om kiezersgewin en dat het onverantwoord is, om vooruitlopend op de inkomsten die de gemeente eind 2017 krijgt van het Rijk, op dat moment al die beslissing te nemen.

Lees vorig bericht

Meer/Actueel 18 juni: droogte zorgt voor problemen – Provincie geeft miljoenen voor fietspaden – PGM wil lastenverlichting

Lees volgend bericht

Droogte zorgt voor problemen