Gemeente verzoekt met klem opheldering vliegbewegingen

De gemeente Meerssen heeft een brief geschreven aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Dijksma. De gemeente vindt het van uitermate groot belang, dat er opheldering komt met betrekking tot de cijfers van het te verwachten aantal vliegbewegingen in de toekomst.

Twee scenario’s gehanteerd
De cijfers die aan het ministerie zijn verstrekt, bevatten de aantallen vliegbewegingen per jaar, de cijfers die verstrekt zijn aan de Commissie Regionaal Overleg MAA (CRO) en omwonenden bevatten de gemiddelde aantallen per dag. Uit de aantallen per jaar, die aan het ministerie zijn verstrekt, kan worden berekend dat het groot vliegverkeer gemiddeld per dag toeneemt met 28, namelijk van 16 in 2015 naar 44 in 2024. Tijdens de informatiebijeenkomsten voor omwonenden in juni 2016 en in het advies van de CRO is evenwel een toename genoemd van 12, namelijk van 16 in 2015 naar 28 in 2024.

Onrust en wantrouwen

Door het verschil aantallen is bij de Alliantie de stellige indruk ontstaan, dat hier sprake is van bewust misleidende informatie voor de omwonenden over de toename van het groot vliegverkeer. Door de onduidelijkheid over de cijfers omtrent de te verwachten toename van het aantal vliegbewegingen, is volgens de gemeente de onrust en het wantrouwen onder de inwoners van de gemeente Meerssen alleen maar toegenomen.

Verzoek

De gemeente verzoekt met klem de staatssecretaris, om duidelijkheid te verschaffen over het aantal te verwachten vliegbewegingen. ‘Het is van groot belang dat de besluiten die overheden nemen zijn gebaseerd op een breed draagvlak onder de bevolking.’

Lees vorig bericht

IVN dagwandeling door de Voerstreek

Lees volgend bericht

Parcoursverkenning Marathon Meerssen