Gesprek tussen gemeente en buurtnetwerk om skatebaan

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het buurtnetwerk Meerssen en een beleidsmedewerker van de gemeente Meerssen. Reden voor het gesprek is de plaatsing van de skatebaan in het Beukeböschke. De nieuwe plek van de skatebaan zou nogal voor wat weerstand hebben gezorgd. Zo is het buurtnetwerk Meerssen nergens van op de hoogte gesteld.

Kosten 25.000 euro
De kosten voor de nieuwe plek van de skatebaan bedraagt € 25.000. Het buurtnetwerk Meerssen heeft de gemeente laten weten ‘Er is toen geen inzage geweest in deze plannen, het is niet vermeld in de Geulbode en er is geen bezwaartermijn in acht genomen. Ook is de raad hiervan niet in kennis gesteld.’ Volgens de beleidsmedewerker van de gemeente is er voor het verplaatsen van de skatebaan geen besluit van de gemeenteraad nodig.

Betere communicatie
Het buurtnetwerk Meerssen heeft bij de gemeente aangedrongen op een betere communicatie tussen de Gemeente en buurtnetwerken.

Lees vorig bericht

Presentatrice Olga Hupkens overleden

Lees volgend bericht

Raadsvergadering