Gemeente laat jongeren participeren bij armoedebeleid

Wethouder van Rijswijk heeft opdracht gegeven aan de Stichting Lyvia om een samenwerkingsproject te starten met Zuyd Hogeschool en het Stella Maris College. Het doel van het project is om behoeften en meningen van kinderen en jongeren te betrekken bij het gemeentelijk armoedebeleid. Afgelopen vrijdag zijn de resultaten van een gehouden enquête aan de wethouder overhandigd.

Vragenlijst
Door het invullen van een vragenlijst konden de kinderen en jongeren aangeven of ze armoede herkennen, hoe zij bij zichzelf of bij kinderen en jongeren om hen heen armoede beleven. Tevens is er gevraagd, welke activiteiten en mogelijkheden de gemeente zou moeten bieden om kinderen en jongeren in armoede te ondersteunen en te faciliteren.

Resultaten
De kinderen en jongeren vinden dat je in armoede leeft als je niet voldoende drinkwater, voedsel en een plek om te wonen hebt. Geen gezonde dagelijkse maaltijd en niet kunnen sporten wordt gerelateerd aan armoede. Zij ervaren bij armoede als een belangrijk gemis, de smartphone 83,9%, hierdoor zouden zij zich buitengesloten voelen, fiets 62%, het deelnemen aan een hobby- of sportvereniging 51%. Van de jonge kinderen vindt 72% het geven van een verjaardagsfeestje belangrijk. Behoefte aan een buddy De leerlingen van het Stella Maris College vinden dat armoedige jeugd geholpen zou zijn met het aanbieden van geld en met het mogelijk maken van shoppen. 73% vindt dat de overheid moet ondersteunen in gezond eten, huiswerkbegeleiding, nieuwe kleding en sport. 28% geeft aan wel eens behoefte te hebben aan een buddy. Er blijken verschillen in beleving te zijn tussen de leeftijdsgroepen, meiden, jongens en opleidingsniveau.

Advies onderzoekers
De onderzoekers adviseren op basis van de bevindingen onder andere een activiteit organiseren voor de kinderen samen met vrienden en familie, het uitgeven van bijvoorbeeld bioscoopbonnen, entreebonnen, kledingbonnen, het verstekken van persoonlijke budgetten onder beheer en voor de jongere kinderen het mogelijk maken van een verjaardagsfeestje met cadeaulijst. Voor de gehele doelgroep zou jaarlijks een festival voor jong en oud georganiseerd kunnen worden. Andere bezoekers van dat festival kunnen via bijdragen de activiteiten sponseren.

Vervolg project
Wethouder van Rijswijk is blij met de opzet van het project en de resultaten van de enquête. Hij zegde toe deze te gaan bespreken en te kijken wat te kunnen in het armoedebeleid. Met de aanbeveling over informatieverstrekking ten aanzien van bestaande ondersteuningsmaatregelen, wil de wethouder meteen al aan de slag gaan. Ook het feit dat 28% van de leerlingen aangeeft behoefte te hebben aan een buddy vindt van Rijswijk een opvallende uitkomst. Dit is iets dat hij zeker zal meenemen in de besprekingen.

Lees vorig bericht

KPN heeft vanaf 4 juli de kanaal indelingen aangepast, Meer TV is te ontvangen via kanaal 1337 & Meer FM 1037

Lees volgend bericht

Laatste optreden Rothemse harmonie