Gemeente laat jongeren participeren bij armoedebeleid