OZB stijgt minder fors

Donderdagavond vond de laatste reguliere raadsvergadering plaats voorafgaande aan het zomerreces. Deze vergadering stond nagenoeg geheel in het teken van het huishoudboekje van de gemeente over 2016. De Onroerend Zakenbelasting was menig keer onderwerp van debat.

Overschot
Nadat de accountant zijn fiat had gegeven aan de cijfers over 2016, was het de beurt aan de raad die her en der wel nog wat kritiek had zoals op het overschot van 1 miljoen euro. Partij KIJK!!! vindt dat dit niet uit te leggen is aan de Meerssense belastingbetaler die ieder jaar opnieuw te maken krijgt met een stijgende Onroerend Zakenbelasting. De verklaring voor het overschot is volgens wethouder financiën Guido Houben de opeenstapeling van incidentele meevallers van diverse aard. Paul Jansen van KIJK!!! vroeg zich af of dit fenomeen niet een structureel karakter begint te krijgen.

Minder OZB
De coalitiepartijen FOCUS, PGM en VVD waren van mening dat gezien het overschot de inkomsten vanuit de OZB wat minder kunnen en kwamen met een gezamenlijke motie om deze belasting voor 2018 en 2019 minder te laten stijgen dan de geplande 4,5%.
BRUG-M ging nog een stap verder en pleitte voor een bevriezing van de OZB. Uiteindelijk koos de raad met een nipte meerderheid voor de coalitiemotie en mag de wethouder gaan uitrekenen met welk percentage de OZB voor de komende twee jaar wel mag stijgen. In ieder geval zal dit dus minder zijn dan voorgenomen 4,5%.

 

 

Lees vorig bericht

De Pletschmeppers: ‘geen vernieuwing, geen tennis’

Lees volgend bericht

70 jaar speeltuin St. Joseph