Staatssecretaris antwoordt op vragen wethouder

Onlangs ontving de gemeente de brief van Staatssecretaris Dijksma met uitleg over de onduidelijkheid die is ontstaan als gevolg van diverse cijfers over de toename van vluchtaantallen die zijn genoemd in de voorlichting naar de bevolking. Met name bij de Alliantie tegen uitbreiding van het vliegveld, is dit in het verkeerde keelgat geschoten en liet zich eerder kritisch uit over mogelijke opzettelijke fouten die zijn gemaakt in berekeningen in het voordeel van de luchthaven.

Brief
In haar antwoord laat de Staatssecretaris weten dat er zorgvuldig is omgegaan met het verstrekken van informatie en dat de onduidelijkheid hoogstwaarschijnlijk voortkomt uit een vertaalslag die het vliegveld zelf heeft gemaakt. Het zou hierbij gaan om het aantal vluchten per jaar die door het vliegveld zelf zijn omgerekend naar het aantal vluchten per dag. Volgens de Staatssecretaris is deze manier van berekenen niet van belang bij het nemen van beslissingen omtrent het toekennen van een nieuwe vergunning maar zijn het de jaarcijfers die tellen en verwerkt zijn in de rekenmodellen.Dijksma laat dan in de brief ook weten: “ Het Ministerie heeft geconstateerd dat dit op de juiste wijze is gebeurd en dat de informatie in de nota van toelichting correct is “.

Raad van State
Of de uitbreiding gaat plaatsvinden hangt onder andere af van het oordeel van de Raad van State. Dit is geen bindend oordeel maar een advies. Afhankelijk van dit advies zal de Staatssecretaris na de zomer een definitieve aanvraag voor de uitbreiding van de luchthaven voordragen aan de Koning.

 

Lees vorig bericht

Gemist Meer/Actueel zondag 23 juli: De Koel in Rothem onder de loep – Staatssecretaris Dijksma verbaasd- Samenwerking SV Meerssen en RVU

Lees volgend bericht

Maximumsnelheid op A79 omlaag