Tihange en ons bewustwordingsproces

In het Duitse Lingen worden, ondanks dat Duitsland zelf gaat stoppen met kernenergie,  brandstofstaven gemaakt voor tientallen kerncentrales wereldwijd, onder andere voor de Belgische centrales in Tihange en Doel. Dat is toch hypocriet, immers Duitsland dringt er bij de Belgische regering op aan de scheurtjesreactoren in Tihange 2 en Doel 3 te sluiten, maar levert ondertussen zelf de brandstof.

Het ABP belegt in ruim 4.000 bedrijven. Een van die bedrijven is energiebedrijf Engie, dat grote stappen zet in de overgang naar meer duurzame energie. Maar dit bedrijf wekt ook voor ongeveer 15% energie op via kerncentrales, onder andere die in Tihange en Doel. Het is toch vreemd dat je streeft naar duurzame energie, zoals het ABP beweert, maar intussen de gevaarlijke centrales in Tihange en Doel mede financiert.

Er zijn nog heel wat energiebedrijven die gebruik maken van “atoomstroom” en deze aan hun klanten leveren. Hoe zit dat bij u? Krijgt u ook nog steeds energie van een dergelijke leverancier? Stap dan over op een bedrijf dat gegarandeerd geen atoomstroom verkoopt. Het is toch een beetje raar om in de ketting van 25 juni te hebben gestaan en nog altijd zelf, middels uw energieleverancier, kernafval te produceren.

Maar gelukkig komt er steeds meer weerstand en worden we ons steeds beter bewust van al dit soort zaken. Zo vindt er op 9 september om 13.00 uur een demonstratie plaats in het Duitse Lingen tegen het nog langer open houden van de uraanfabriek en het exporteren van “atoombrandstof”.

En zo is de SP op bezoek geweest bij het ABP om te praten over hun aandelen in Engie en daarmee in de centrales van Tihange en Doel. Maar ook u kunt actie ondernemen door uw energieleverancier eens kritisch onder de loep te nemen, zo nodig over te stappen naar een alternatieve leverancier en zodoende niet langer deel te nemen aan de ketting waarin kernafval wordt geproduceerd.

Aan dit laatste onderwerp zal Milieudefensie Meerssen in een volgend artikel aandacht besteden en u, zo nodig, op weg helpen.

meerssen@milieudefensie.nl – 043 3643740

Lees vorig bericht

Samen RivierPark Maasvallei in Geulle beleven

Lees volgend bericht

Start renovatiewerkzaamheden aan Proosdijschuur