EHBOvereniging Meerssen-Bunde herhalingsles

Om 20.00 uur begint in ‘de Stip’ de herhalingsles verbandleer,  kleine ongevallen en de daarbij horende verband technieken.

Het verlenen van eerste hulp betekent vaak dat er een verband moet worden aangelegd. Daarbij kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt. Belangrijk is ook voordat je een verband gaat aanleggen de volgende punten in acht te nemen: Verzeker je ervan dat het slachtoffer geen stoornis in de vitale functies heeft. Het veiligstellen daarvan gaat altijd voor.  Laat het slachtoffer altijd zitten of liggen, zo mogelijk met het gewonde lichaamsdeel omhoog. Verwijder, als dat zonder forceren mogelijk is, sieraden (armband, ring, horloge, ketting). Laat dit, indien mogelijk, door het slachtoffer zelf doen.

Dan komen de verbanden, die nodig zijn bij de verwondingen. Tijdens deze herhalingsles zullen wij de diverse soorten verbanden weer gaan oefenen. Naar hun functie kunnen wij dan de diverse verbanden onderscheiden: dekverband; wonddrukverband; drukverband en rust- en steun gevend verband. Het bestuur en instructeur rekenen ook deze avond weer op een grote opkomst van de leden. Er zijn nogal wat wijzigingen aangebracht in het lesboek verbandleer. Wij zullen ze allemaal gaan behandelen.

Voor evenementen/activiteiten e.d. waarbij u (vereniging/stichting) denkt dat EHBO-hulp aanwezig dient te zijn, gelieve u dit minimaal zes weken van te voren aan te vragen , via het aanvraagformulier hulpverlening.

Bij voldoende deelname start de EHBOvereniging in januari 2018 een nieuwe cursus EHBO/Reanimatie/bediener AED. Ga voor meer informatie naar: www.ehbomeerssen.nl  / of bel met Piet Schols, bestuurslid/PR, 06 – 25 25 82 64

Lees vorig bericht

Aanhangwagen afgevoerd

Lees volgend bericht

Bloemschikken Extra workshop