Nieuwe stichting opgericht om Sint Martinus een opknapbeurt te geven

De Sint Martinuskerk is een bijzonder monument in Geulle en heeft een rijke geschiedenis. Er is dringend onderhoud en restauratie nodig. Recent is een stichting opgericht met als doel het behoud van dit monument voor de toekomst.

Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle
Op 21 april 2017 werd via een notariële akte de Stichting Behoud Sint Martinuskerk Geulle in het leven geroepen. Niet voor niets natuurlijk. De kerk is dringend toe aan verbeteringen en restauraties.

Wat gaan de stichting doen?
Om te beginnen moet de verwarming vervangen worden. Deze functioneert niet meer goed en daardoor dreigen allerlei kunstwerken schade op te lopen. Bovendien zijn de stookkosten onacceptabel hoog. In de toren is een houten draagbalk aan ’t rotten, die moet dus dringend vervangen worden. Andere iets minder urgente, maar wel noodzakelijke bouwkundige herstelwerkzaamheden dienen verricht te worden. Diverse kunstwerken zijn aan restauratie toe. Als we dat niet op korte termijn doen, zal de schade alleen maar ernstiger en moeilijker reparabel worden. Tevens gaat het comité kijken naar medebestemmingsplannen voor de kerk. Dat wil zeggen: zoeken naar meer bestemmingen voor de kerk dan alleen de erediensten. Uiteraard bestemmingen die niet strijdig zijn met de hoofdbestemming maar die wel geld opbrengen om in de toekomst de kerk te kunnen blijven onderhouden.

Waar komt het geld vandaan
1 Grofweg zijn er vier potjes waaruit geld gegenereerd kan worden:
2 Eigen middelen van de Sint Martinusparochie, die lang niet toereikend zijn voor dit mega     project. Alleen al voor de verwarming moet u denken aan een ton in Euro’s.
3 Overheidssubsidies
4 Goede doelen Stichtingen
5 Opbrengsten uit acties onder de Geulse bevolking en het Geulse bedrijfsleven. Dit prachtige monument is namelijk een juweel waar HEEL Geulle trots op kan zijn, dus we vragen aan 6 6 Alle Geullenaren om een steentje bij te dragen. Hoe dat kan zullen we u later laten weten. Dat we een beroep op u moeten doen is onvermijdelijk, want de eerste 3 potjes leveren lang niet voldoende op om dit allemaal te verwezenlijken en het is immers ONZE kerk, dus ook mede ONS pakkie-an.

Comité en Stichting gaan zich hard maken om de bovenbeschreven doelen en de financiering daarvan te bereiken. Een hele klus die vraagt om inzet en geduld van velen. wellicht ook van u. Kortom, u hoort nog van ons als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Voorlopig bent u globaal op de hoogte van onze plannen en dat was mijn bedoeling.

Andere wetenswaardige gegevens
Adres van de Stichting: Hulserstraat 41 6243 BL Geulle
De website van de stichting is in de maak. Even geduld dus nog, maar kijk af en toe maar eens op www.sintmartinusgeulle.nl . Het mailadres is steunmartinus@gmail.com .

Meedenkers gezocht
Tenslotte: we zoeken nog enthousiaste meedenkers voor het stichtingsbestuur, liefst in de leeftijdscategorie van 40-65 jaar, maar vitale 65-plussers, die van de straat af willen zijn ook welkom. Lijkt het u leuk, stuur dan even een berichtje naar onderstaand mailadres. murisgeulle@gmail.com

Lees vorig bericht

Bloemschikken Extra workshop

Lees volgend bericht

Nieuws IVN Jeugdgroep