Mogelijk verkeerde geluidsberekeningen Maastricht Aachen Airport

In een brief aan de tweede kamer geeft staatsecretaris Sharon Dijksma toe, dat er bij het berekenen van geluidsoverlast is uitgegaan van enkele verkeerde aannames. ,,Bij Maastricht is naar het zich laat aanzien gerekend met profielen waarin onvolkomenheden zijn geconstateerd”, aldus de staatsecretaris.  Deze constatering kwam aan het licht tijdens een gesprek met de Stichting HoogOverijssel, over het m.e.r besluit ten aanzien van luchthaven Lelystad.

Extra controle
Invoergegevens van de stuwkracht van bepaalde landende vliegtuigen en het hoogteprofiel van landende vliegtuigen zijn voor de geluidsberekening van het m.e.r. uit 2013 te laag verondersteld, aldus Dijksma in de brief. De gegevens zijn aangeleverd door het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum. Uit zorgvuldigheid laat staatsecretaris Dijksma  een extra controle uitvoeren op de berekeningen die zijn gedaan voor het concept luchthavenbesluit Maastricht. De staatssecretaris zal de Kamer in november 2017 informeren over de uitkomsten van deze extra controle  en het  daarvoor uitgevoerde onderzoek.

Actiegroep niet verrast door bericht verkeerde aannames
Op de 1limburg website stelt de actiegroep “niet meer vliegen” dat zij niet verrast zijn door het bericht dat er verkeerde aannames zijn gebruikt voor de geluidsberekening. “Ook bij een bijeenkomst voor omwonenden zijn verkeerde cijfers gebruikt” aldus Coen Eggen van de actiegroep. De actiegroep hoopt dat de nieuwe cijfers ertoe leiden dat er geen toestemming komt om de start- en landingsbaan te verlengen van 2500 naar 2750 meter.

Lees vorig bericht

Gemeente Meerssen 19e Limburgse Wielergemeente

Lees volgend bericht

IKL organiseert cursus vormsnoei fruitbomen