Minder hoge stijging van de OZB

In de begroting 2018 van de gemeente Meerssen wordt de OZB met 2,25% verhoogd. Dit is een halvering ten opzichte van de 4,5% verhoging in 2017. Ook de jaren erna tot 2022 wordt een verhoging van de OZB van 2,25% voorgesteld.

Afvalstoffenheffing 
Maar daarentegen stijgt de afvalstoffenheffing met 5%. Dit doet de gemeente omdat de afvalstoffenheffing al een aantal jaren niet kostendekkend is. Deze verhoging zal ook gelden voor 2019.

Restzak & rioolrechten
De prijs van de restzak en toeslag voor ondergrondse containers wordt niet verhoogd. De tarieven voor de rioolrechten worden later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Begrotingsvergadering
Op donderdag 9 november moet de gemeenteraad wel nog instemmen met de begroting 2018 in de begrotingsvergadering.

Een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen van de begroting 2018 kunt u hier lezen.

Lees vorig bericht

Gemeentebegroting 2018 bekend

Lees volgend bericht

Tennisbanen toch veilig