Accommodatiebeleid blijft stagneren

De partijen BRUG-M, CDA en KIJK!!! zijn van mening dat Meerssen is gediend met een vlotte afhandeling van het accommodatiebeleid. Het voorstel hiervoor van wethouder Cortenraede heeft de raad nog niet bereikt omdat het op het laatste moment van de agenda is gehaald tijdens de collegevergadering; reden: de ziekte van de wethouder.

Twijfel
BRUG-M trekt deze reden in twijfel en denkt dat er andere oorzaken ten grondslag liggen aan het uitstellen van het voorstel en twijfelt aan de uitleg van plaatsvervangend wethouder van Rijswijk tijdens de raadsadviesvergadering van september. In die vergadering maakte van Rijswijk bekend dat Cortenraede wegens ziekte de bewuste collegevergadering had verlaten.
Coalitiepartij FOCUS is van mening dat de privacy van Cortenraede gerespecteerd dient te worden en alle geruchten daaromheen zeer onwenselijk zijn; immers zijn bij ziekte van eerdere wethouders ook nooit vragen gesteld over aard en oorzaak.

Onvolledig
Van Rijswijk is van mening dat er nog te veel informatie ontbreekt om met een degelijk voorstel naar de raad te gaan. Dagelijks ontvangt hij nog brieven van diverse verenigingen. Ook zijn eigen partij FOCUS is van mening dat er nog te veel onduidelijkheid is met name als het gaat om de voorzieningen van de tennisverenigingen van Bunde en Geulle.
Wie uiteindelijk moet beoordelen of het voorstel voldoet aan de eisen, stuit op een volgende discussie: volgens Paul Jansen van KIJK!!! is dat aan de raad om te beoordelen. De VVD vindt dat dit moet worden overgelaten aan het college.

Vooralsnog ligt het voorstel nog steeds bij wethouder Van Rijswijk en is de gezamenlijke motie van BRUG-M, CDA en KIJK!!! die moest zorgen voor een snelle afhandeling, met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen, verworpen.

Meer over dit onderwerp zondag 29 oktober in het programma Uitgelicht, ieder uur op Meer TV!

 

 

Lees vorig bericht

Tijdelijke opstapplaats Buurtbus Gäöl

Lees volgend bericht

Maatregelingen tegen wateroverlast